Ana Sayfa » Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni İ.E.Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.  ve Menarini İlaç San. T.A.Ş. (kısaca “Menarini Türkiye”) tarafından hazırlanmıştır. www.sustenium.com.tr internet sitesini ziyaretiniz ve erişiminiz sürecinde elde edeceğimiz ve Sustenium ürünümüze ilişkin yorumlarınızı iletirken kimliğinizi belirlemeye yarayacak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmış bilgilerinizi de paylaşmak istediğiniz takdirde söz konusu verilere ilişkin gerçekleştireceğimiz işleme süreçlerine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.  Yorumlarınızı bizimle paylaşırken kişisel verilerinizi iletmeksizin, anonim şekilde de bizimle iletişim kurabileceğinizi unutmayın.

1. Menarini Türkiye’nin Politikası

“Maslak Mah. Sümer Sok. No:4 Maslak Office Building (MOB) Kat:7-8 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul“ adresinde mukim, Menarini Türkiye kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili “Veri Sorumlusu” ve aynı zamanda Site’nin yayıncısıdır.

Menarini Türkiye, websitesinin (“Site”) kullanıcılarının gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte ve bu çerçevede gerekli idari ve teknik önlemleri almaktadır. Bu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile (“Politika”), veri sorumlusu olarak Menarini Türkiye tarafından, Site kullanıcılarının kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve ilgili kişilerin hakları hakkında bilgi verilmekte ve Site’nin veri güvenliğine ilişkin uygulamaları açıklanmaktadır.

Sitemizdeki çoğu sayfanın ziyareti herhangi bir kişisel veri kaydı gerektirmemektedir. Ancak, bazı hizmetler ve Şirket’in belirli hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, belli türdeki kişisel verilerin işlenmesini ve/veya 3. kişilere ve yurt dışına aktarımını gerektirebilir. Bu veriler ancak açık rızanızın alınması kaydı ile ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen diğer veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

1.Veri sorumlusunun unvanı: İ.E.Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. 

Adres: Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, No: 4, Kat: 7-8 Sarıyer 34485 İstanbul

Telefon numarası: +90 212 467 11 11

E-posta adresi: dataprivacy@menarini.com.tr

2.Veri Sorumlusu Unvanı: Menarini İlaç Sanayi Tic. A.Ş  

Adres: Maslak Mh.Sümer Sk.N.4 Maslak Office Building(Mob)Kat.8 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon Numarası: [+90 212 467 11 11]

E-posta Adresi: [sustenium@menarini.com.tr]

3. İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

İsim ve/veya soy isim bilgisinden ibaret kimlik bilgileriniz ile telefon ve/veya e-posta adresinden ibaret iletişim bilgilerinizi bizimle paylaşmayı tercih etmeniz halinde söz konusu bilgileriniz; ürünümüze ilişkin olarak tüketici geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve deneyiminizin olumlu yönde düzenlenmesi amaçlarıyla işlenecektir. Yorumunuzun isim ve soy isim bilgilerinizi paylaşmayı tercih ederek bizimle paylaşmanız halinde yorumunuzu isim ve soy isminizin yalnızca ilk harflerini kullanmak suretiyle ve kalan harfleri yıldızla göstermek suretiyle (örnek: E*** A***) kimliğinizin belirlenmesine imkan sağlamayacak şekilde sitemizde yayımlamak suretiyle paylaşabiliriz.

Bunun yanı sıra iletişim bilgilerinizi iletmeyi tercih etmeniz durumunda söz konusu bilgiler aracılığıyla sizinle bildirimizin değerlendirilmesi için iletişime geçebiliriz.

Ayrıca bu hususa ilişkin onayınız bulunması halinde; iletmemizi tercih edebileceğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden, ürünlerimiz ve şirketimizin tanıtımını yapmak, kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla sizinle iletişime geçebileceğiz.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yorumlarınız ve/veya bizimle kişisel verilerinizi de paylaşmayı tercih etmeniz halinde söz konusu verileriniz web sitemiz aracılığıyla otomatik yollarla toplanacaktır.

Yorumunuzun beraberinde bizimle yukarıda detaylandırılmış kimlik bilgileriniz ve/veya iletişim bilgilerinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde bu verileriniz ancak açık rızanızın bulunması halinde toplanacak ve işlenecektir. Açık rızanızı her zaman yukarıda yer alan adreslerimiz üzerinden talebinizi bizimle yazılı olarak paylaşarak geri alabilirsiniz.

Yorumlarınızı bizimle paylaşırken kişisel verilerinizi paylaşmadan, anonim şekilde gönderim sağlayabileceğinizi unutmayınız.

Bunun yanı sıra ayrıca rızanızın bulunması halinde, tercih edeceğiniz iletişim bilgileri üzerinden sizinle iletişime geçebiliriz. Bu faaliyet bakımından da işleme sebebimiz açık rızanızın bulunmasıdır. Bu iletileri almamayı seçebilir, açık rızanızı sunduğunuz takdirdeyse her zaman yukarıda yer alan adreslerimiz üzerinden talebinizi bizimle yazılı olarak paylaşarak geri alabilirsiniz.

5. Gezinme Verisinin Kaydedilmesi

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, kimliğinizi belirlemeye elverişli olmayan (başka bir ifade ile kayıt olmanız yoluyla elde edilen veriler haricindeki) verileriniz (örneğin tarayıcı, işletim sistemi operasyonel kullanımı, başlangıç websitesinin alan adı, ziyaret sayısı, ortalama harcanan zaman, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak kaydedilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Aktarım Amacı

Bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz kişisel verileriniz hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmayacak olup, tarafımızca işlenecektir.

7. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramamanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda anılmış haklarınızdan yararlanmak ve varsa kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı iletmek için, işbu metnin 1. maddesinde yer alan adreslerden yazılı başvuruda bulunarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. Çerezler

Websitemizi ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, “Gezinme Verisi” olarak adlandırılan; diğer bir deyişle Websitesine aktarılan ve İnternet iletişim protokolleri gibi, websitesinin yönetimi için kurulan bilgisayarlı sistemlerin işlerliği için gerekli olan veri ile sınırlıdır. Örneğin, websitesini ziyaret etmek için kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları veya websitesine erişim sağlamak için kullanılan işletim sistemi ile ilgili diğer parametreler bu kategori dahilindedir. Şirket bu ve diğer verileri (örneğin Websitesini ziyaret sayısı ve websitesinde harcanan süreyi), websitesinin işleyişini izlemek ve etkinliğini artırabilmek için, yalnızca istatiksel amaçlarla ve anonim olarak toplamaktadır. Söz konusu veriler, sitenin kullanıcıları ile ilgili diğer bilgilerle eşleştirmek için toplanmamakta ya da kullanıcıların belirlenmesine imkan sağlamamaktadır; ancak bu tür veriler doğaları gereği, üçüncü kişilerin sahip olduğu diğer verilerle beraber işlenip eşleştirildiği takdirde, kullanıcıların belirlenmesine sebep olabilir. Bu sebeple, gezinme verileri işlendikten sonra derhal anonimleştirilmektedir ve Şirket tarafından sadece, websitesine veya websitesi aracılığıyla zarar vermeyi amaçlayan bilişim teknolojileri bağlantılı potansiyel ihlalleri gerçekleştiren kişileri belirlemek için kullanılacaklardır. Aşağıda yer alan istisnalar hariç olmak üzere, yukarıda tanımlanan gezinme verileri, yürürlükteki kanuni gerekliliklerle uyumlu bir şekilde yalnızca belirli bir süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.

Çerezler sabit diskte saklanan küçük dosyalardır. Çerezlerin iki ana çeşidi bulunmaktadır: “teknik çerezler” ve “profil belirleme çerezleri”.

Teknik çerezler bir websitesinin işleyişini düzenlemek ve kullanıcı için navigasyonu mümkün kılmak için zorunludur; teknik çerezler olmaksızın kullanıcı, websitesinin sayfalarını düzgün bir şekilde görüntüleyemeyebilir veya bazı servisleri kullanamayabilir.

Profil belirleme çerezleri kullanıcının profilini oluşturmak ve kullanıcıya, websitesinde gezinme sırasında belirttiği tercihleri doğrultusunda online ticari reklam sunmak için tasarlanmışlardır.

Çerezler daha ayrıntılı olarak aşağıdaki çeşitlere ayrılabilir;

“oturum” çerezleri, gezinme tarayıcısı kapatıldığında derhal silinmektedirler; “kalıcı” çerezler, belli bir süre ile tarayıcıda saklanmaktadırlar. Bunlar örneğin, kimlik doğrulama işlemlerini kullanıcı açısından kolaylaştırabilmek için, websitesine bağlanan cihazı tanımak amacıyla kullanılırlar; “Siteye ait” çerezler, aynı zamanda “birinci taraf” çerezler olarak da anılırlar; doğrudan kullanıcının görüntülediği websitesinin yöneticisi tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezlerdir; “üçüncü taraf” çerezler, kullanıcının görüntülediği websitesinin yöneticisi haricindeki şahıslar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezlerdir.

Websitesinde kullanılan çerez türleri

Websitesi aşağıdaki türde çerezler kullanmaktadır:

“oturum” çerezleri veya “kalıcı” çerezler şeklinde olabilen “birinci taraf” çerezler; bu çerezler websitesinde gezinmeyi mümkün kılmak için zorunlu ve iç güvenlik ve sistem yönetimi için gereklilerdir; “üçüncü taraf”, “kalıcı” çerezler, Şirketin, websitesinin ulaşım/ziyaret istatistiklerine ulaşabilmesi amacıyla, websitesinden Google Analytics sistemine istatiksel bilgi sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler yalnızca istatiksel amaçlarla kullanılmakta ve bilgiler toplu olarak tutulmaktadır. Google Analytics aynı zamanda bir çift çerez (sırasıyla bir kalıcı çerez ve bir oturum çerezi, oturum çerezi kullanıcı tarayıcıyı kapattığında silinmektedir) kullanarak, ziyaret başlangıcı ve websitesinden çıkış zamanını belirten zaman damgasını saklamaktadır. Aşağıda adresi yer alan websitesinden ulaşılabilen tarayıcıyı indirerek ve kurarak, Google’ın bu çerezleri kullanmak suretiyle veri toplamasını ve sonuç olarak bağlı işlemlerini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com Şirket üçüncü taraf çerezlerin bir kısmı veya tamamının kaynak kodlarına sahip olmadığından, şu aşamada teknik olarak veri kaydetmelerini engelleyememektedir; bu sebeple, kullanıcılara bu sayfada yer alan çerezleri doğrudan devre dışı bırakma seçeneğini sunamamaktadır. Bununla beraber, kullanıcılar bu websitesinde kullanılan üçüncü taraf çerezlerinin büyük bir kısmını, ilgili çerez sahiplerinin – aşağıdaki tabloda yer alan linklere tıklayarak ulaşabilecekleri – gizlilik politikası belgelerinde yer alan prosedürleri izleyerek veya tarayıcılarının ayarlarını düzenleyerek devre dışı bırakabilirler. Her halükarda, çerezleri devre dışı bırakmanın websitesi kullanma imkanına zarar verebileceği ve/veya kullanıcının burada yer alan hizmet ve servislere ulaşımın avantajlarından tam anlamıyla yararlanmasını engelleyebileceği konusuna dikkatinizi çekmek isteriz.

Aşağıda yer alan tablo websitesinde halihazırda yer alan çerezlere ilişkin ayrıntıları içermektedir. Her bir “üçüncü taraf” çerezinin yanında, kullanıcının girdiği websitesinin yöneticisi haricinde çerezleri oluşturan ve yöneten şahısların gizlilik politikası sayfalarına ulaşabileceğiniz linkler yer almaktadır.

ÇEREZLERTÜRÜAMAÇGİZLİLİK POLİTİKASI
sustenium.com.trBirinci Taraf – Oturum ve KalıcıWebsitesinde gezinti yapabilmeyi, işler hale getirebilmek ve aynı zamanda kullanıcı tarafından seçilen dil seçeneğinin hatırlanabilmesi için ve iç güvenlik ve yönetim amaçlarıyla gerekli olan çerezler.Bu belge.
google.it
google.com
Üçüncü Taraf – KalıcıGoogle Analytics servisi için kullanılan çerez.www.google.com/policies/ privacy/

9. Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu kişisel verilerinizin korunmasını güvence altına almak amacıyla önlemler almış ve prosedürler geliştirmiştir ve bunları güncel tutabilmek gayretindedir. Verileriniz kayıp, yok olma, tahribat, değiştirme ve yetkisiz kişilerin erişimi veya ifşa etmelerine karşı makul seviyede korunmaktadır.

10. Diğer Websitelerinin Linkleri

Bu Site kullanıcılara sunulan bir hizmet olarak, Menarini Grup’a veya üçüncü şahıslara ait websitelerinin linklerini içerebilir. Bu Politika söz konusu websitelerine uygulanmamaktadır. Bu siteleri ziyaret etmeniz halinde, Veri Sorumlusu’nun bu sitelerin ulaşılabilirliği ya da içeriklerinden sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılmaktasınız.

11. Hakların Kullanılması

Yukarıda 7. numaralı bölümde düzenlendiği üzere, Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin güncellenmesini ve düzeltilmesini talep etme gibi bir takım haklara sahipsiniz. Bunun yanında veri ilgililerinin açık rıza verdikleri durumlar için açık rızalarını geri çekme hakkı her zaman saklıdır. Rızanın geri çekilmesinden itibaren kişisel verilerinin işlenmeyeceğini bildiririz.

Bu haklarınızı kullanmak için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir: dataprivacy@iemenarini.com.tr

İ.E. Ulagay İlaç San. Türk A.Ş.

Maslak Office Building (MOB), Maslak Mah. Sümer Sok. No:4 Kat:7-8 34485
Maslak, Sarıyer, İstanbul

Tel: +90 212 467 11 11

Fax: +90 212 467 12 12

Saygılarımızla

Menarini Türkiye