Ana Sayfa » Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Üye Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Üye Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Üye Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) İ.E.Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. ve Menarini İlaç Sanayi Tic. A.Ş (“Menarini Türkiye” ve/veya “Veri Sorumlusu”)  tarafından hazırlanmıştır. Sustenium internet sitemize üyeliğiniz sağlanması için ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmış bilgilerinize ilişkin gerçekleştireceğimiz işleme süreçlerine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.  

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

1) Veri sorumlusunun unvanı: İ.E.Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. 

Adres: Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, No: 4, Kat: 7-8 Sarıyer 34485 İstanbul

Telefon numarası: +90 212 467 11 11

E-posta adresi: dataprivacy@menarini.com.tr

2) Veri Sorumlusu Unvanı: Menarini İlaç Sanayi Tic. A.Ş  

Adres: Maslak Mh.Sümer Sk.N.4 Maslak Office Building(Mob)Kat.7-8 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon Numarası:+90 212 467 11 11

E-posta Adresi: sustenium@menarini.com.tr]

  • İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu isim ve soy isim, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisinden ibaret kimlik bilgileriniz, e-posta adresinden ibaret iletişim bilginizi ve işlem güvenliği bilgisi olan şifre bilginizi Sustenium internet sitemize üyeliğiniz yapılması, ilgili üyelik sözleşmesi süreçlerinin takibi ve işlem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işleyecektir.

Veri Sorumlusu tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz durumunda, belirtmiş olduğunuz adınız soyadınız, tarafınız ile iletişime geçilmesi ile ilgili olarak vermiş olduğunuz e-posta adresiniz, ticari elektronik ileti izni ve buna ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onaya ilişkin bilgiler yürütülen bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, Menarini Türkiye tarafından, ürünlerimiz ve şirketimizin tanıtımını yapmak, kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla sizinle iletişime geçebileceğiz.

  • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz doğrudan tarafınızca doldurulan Sustenium internet sitemiz üzerindeki üyelik formları aracılığı ile otomatik olarak toplanacaktır.

Kişisel verileriniz tarafınızla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Bunun yanı sıra ayrıca rızanızın bulunması halinde, tercih edeceğiniz iletişim bilgileri üzerinden sizinle iletişime geçebiliriz. Bu faaliyet bakımından da işleme sebebimiz açık rızanızın bulunmasıdır. Bu iletileri almamayı seçebilir, açık rızanızı sunduğunuz takdirdeyse her zaman yukarıda yer alan adreslerimiz üzerinden talebinizi bizimle yazılı olarak paylaşarak geri alabilirsiniz.

  • Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz mevzuatta ve sözleşmelerde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mevzuat kapsamında resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla ve yasal işlemlerin takip edilmesi amacıyla resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla, ETK izinleri kapsamında işlem bilgisinin ve/veya pazarlama bilgisinin ilgili mevzuat uyarınca talep edilmesi halinde Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

Sustenium internet sitemizi çevrimiçi ziyaretiniz sırasında; Menarini Türkiye, ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel veriler ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerinin hukuki yükümlülükler kapsamında, örnek olarak; suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Menarini Türkiye’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile; Log kayıtlarının resmi kurumlar ile paylaşmaktadır.

  • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz kişisel verilerinize ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramamanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda anılmış haklarınızdan yararlanmak ve varsa kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı iletmek için, işbu metnin 1. maddesinde yer alan Veri Sorumlusu adreslerinden yazılı başvuruda bulunarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.